Είναι γνωστό ότι σε ασθενείς που έχουν υποστεί καρδιακή ανακοπή κάθε δευτερόλεπτο μετράει στον αγώνα για την επιβίωσή τους, ένας αγώνας ο οποίος μπορεί να υποστηριχθεί σε τεράστιο βαθμό από έναν εξωτερικό απινιδωτή. Ο εξωτερικός απινιδωτής μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο από γιατρούς και νοσηλευτές, αλλά και από άτομα που έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο για την απινίδωση.

Οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (AED) καθοδηγούν το χρήστη καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού με εύληπτες οδηγίες στην ελληνική γλώσσα και μπορούν να ανευρεθούν σε δημόσιους χώρους, στους οποίους συνωστίζονται πολλά άτομα. Μάλιστα, υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για τους εξωτερικούς απινιδωτές, ο περί Εγκατάστασης και Χρήσης Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών Νόμος 110(Ι)/2008. Ας δούμε παρακάτω τι ακριβώς προβλέπει αυτός ο νόμος.

Τι είναι ο αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής;

Στο άρθρο 2 του νόμου, ορίζεται ως αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής (ΑΕΑ) η συσκευή, η οποία:

(α) χορηγεί ηλεκτρική εκκένωση όταν συνδεθεί στο θώρακα του ασθενούς, αφού έχει προγραμματισθεί κατάλληλα,

(β) στο εσωτερικό της οποίας υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής που αναγνωρίζει τον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς, αναγνωρίζει την κοιλιακή μαρμαρυγή και την κοιλιακή ταχυκαρδία, αποφασίζει πότε χρειάζεται απινίδωση και μπορεί να χορηγήσει ηλεκτρική εκκένωση είτε αυτόματα είτε μετά από εντολή από τον χειριστή,

(γ) μπορεί να δώσει γραπτές ή προφορικές οδηγίες για να καθοδηγήσει τη διαδικασία, και

(δ) καταγράφει σε εσωτερική μνήμη τις ενέργειές της κατά τη χρήση της.

Πού εγκαθίστανται υποχρεωτικά οι εξωτερικοί απινιδωτές;

Στο άρθρο 3 περιλαμβάνονται όλοι οι χώροι, στους οποίους σύμφωνα με το νόμο εγκαθίστανται υποχρεωτικά οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές. Οι χώροι αυτοί είναι τα αεροδρόμια, τα λιμάνια, οι οργανωμένοι χώροι άθλησης, οι πύργοι ναυαγοσωστών, οι δημόσιες πισίνες, οι τράπεζες, τα ξενοδοχεία, οι κεντρικοί σταθμοί λεωφορείων, τα αεροπλάνα και τα πλοία.

Επίσης, κάθε δημόσια υπηρεσία, οργανισμός ή ιδιωτική επιχείρηση, στην οποία διακινούνται πέραν των 500 ατόμων ημερησίως, θα πρέπει να έχει απινιδωτή στο χώρο της. Φυσικά, κάθε επιχείρηση ή οργανισμός, εφόσον δεν εμπίπτει σε αυτές τις διατάξεις, μπορεί εθελοντικά να εγκαταστήσει απινιδωτή στο χώρο της.

Οι απινιδωτές θα πρέπει να εγκαθίστανται σε περίοπτη θέση, με την κατάλληλη σηματοδότηση και σε σημείο, το οποίο να είναι εύκολα προσβάσιμο εντός 2 λεπτών το περισσότερο.

Ποιες υποχρεώσεις έχει κάθε επιχείρηση που εγκαθιστά απινιδωτή;

Σύμφωνα με το άρθρο 6, κάθε επιχείρηση που εγκαθιστά απινιδωτή οφείλει να δηλώσει τα στοιχεία της συσκευής, να συντηρεί τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή της, να μεριμνά για την εκπαίδευση μέρους ή όλου του προσωπικού ως προς τη χρήση του απινιδωτή και να διαθέτει ανά πάσα στιγμή ένα τουλάχιστον εκπαιδευμένο άτομο στη χρήση του απινιδωτή.