ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Βασίλειος & Ιωάννης Μάντζαρης Α.Ε.»

1.      ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Με την παρούσα επισήμανση απορρήτου καθορίζεται η πολιτική απορρήτου για την ιστοσελίδα που βρίσκεται στην διαδικτυακή διεύθυνση url: www.mantzaris.com (εφ' εξής “Ιστοσελίδα") της εταιρίας «Βασίλειος & Ιωάννης Μάντζαρης Α.Ε.» (εφ' εξής “Εταιρία") Η Ιστοσελίδα και η χρήση των υπηρεσιών της απευθύνεται σε άτομα άνω των 16 ετών. Η Εταιρία κρίνει την διαφύλαξη του απόρρητου των δεδομένων ως ένα θεμελιώδες συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πολιτική απορρήτου μας και οι πρακτικές μας εστιάζουν στην επεξεργασία και στην αποθήκευση προσωπικών δεδομένων κατάλληλα και νόμιμα, διασφαλίζοντας στο μέγιστο το απόρρητο και την ακεραιότητα αυτών των δεδομένων. 

 2.     ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία συλλέγει δεδομένα εγγραφής, κατά την δημιουργία λογαριασμού σας ή δεδομένα δραστηριοτήτων όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με κάποια υπηρεσία της Εταιρείας. Η επίσκεψη, περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας με την επιφύλαξη των αναφερομένων παρακάτω για τη χρήση cookies και την υπηρεσία analytics δεν προϋποθέτει να δοθεί καμία απολύτως προσωπική πληροφορία από τον επισκέπτη. Προσωπικά δεδομένα θα ζητηθούν μόνο στην περίπτωση, που ο επισκέπτης επιλέξει να προμηθευτεί προϊόντα από την ιστοσελίδα μας είτε με την δημιουργία λογαριασμού, είτε αν επιλέξει να ολοκληρώσει σαν επισκέπτης, είτε αν δώσει τηλεφωνικά μια παραγγελία. Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα, που θα ζητηθούν θα είναι τα απολύτως αναγκαία, με σκοπό την διεκπεραίωση της παραγγελίας του πελάτη έως την παράδοση του προϊόντος. Μέσω της ιστοσελίδας, η Εταιρεία συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το κατάστημα, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας προκειμένου να λαμβάνει πρώτος χρήσιμα νέα και προσφορές. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η πόλη, ο νομός, η χώρα, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, στοιχεία πιστωτικής κάρτας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει.  Η Εταιρεία κάνει χρήση των προσωπικών δεδομένων που μας δίνετε μετά την εθελούσια συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων και μόνο μετά την ηλεκτρονική αποστολή είτε της φόρμας παραγγελίας είτε της φόρμας επικοινωνίας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) επεξεργασία παραγγελιών και πληρωμών για προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει ή για επιστροφή χρημάτων, (ii) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (iii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών δεδομένων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου την πρώτη και μόνο φορά διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα της Εταιρείας. Σε άλλη περίπτωση η Εταιρεία δεν διαμοιράζει και δεν διαβιβάζει σε τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί μέσω της νομίμου οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας ότι κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις που επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάση δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί online χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (για παράδειγμα σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερωτικά newsletters newsletters από την Εταιρεία για νέα προϊόντας ή ειδικές προσφορές συμπληρώνοντας εκ νέου την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και επιλέγοντας με τικ το αντίστοιχο κουτάκι με την επιλογή «Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά mail».

3.       ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως για να σας παρέχουμε τις εμπορικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τον σκοπό αυτόν είναι απαραίτητη για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και, ως εκ τούτου, είναι υποχρεωτική, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν οι υπηρεσίες. Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων θα συνεπάγεται την αδυναμία, από μέρους μας, να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Είναι επίσης απαραίτητο να συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή ή/και για να ανταποκρινόμαστε στα αιτήματα των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών και, ως εκ τούτου, είναι επίσης υποχρεωτικό. Όταν συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε την επιλογή να μην παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 και Ν.4624/2019 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 2774/1999 και του Ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ, 97/66/ΕΚ & τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO: Ιωάννη Μάντζαρη, Λεωφόρος Μεσογείων 2 Πύργος Αθηνών / Γ' Συγκρότημα 115 27, Αθήνα, Τηλ : +30 210 74 89 222–4, email: dpo@mantzaris.com

4.       ΧΡΗΣΗ COOKIES ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ANALYTICS

Η ιστοσελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιεί cookies με τον τρόπο που περιγράφεται στην πολιτική cookies. Δεδομένα δραστηριότητας. Όταν αποκτάτε πρόσβαση και αλληλεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να συλλέξουμε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επισκέψεις. Για παράδειγμα, για να επιτρέψουμε τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές μας λαμβάνουν και καταγράφουν πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησής σας, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως της διεύθυνσης IP σας, του τύπου του προγράμματος περιήγησης και άλλων πληροφοριών λογισμικού ή υλικού. Εάν αποκτήσετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα από κινητή ή άλλη συσκευή, ενδέχεται να συλλέξουμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που έχει εκχωρηθεί στη συγκεκριμένη συσκευή, δεδομένα γεωγραφικής κατανομής ή άλλα στοιχεία συναλλαγής για τη συγκεκριμένη συσκευή. Ενδέχεται να συλλέγουμε επίσης cookies και άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως cookies του browser, εικονοστοιχεία, beacons και τεχνολογία Adobe Flash που ονομάζεται συνήθως «Flash cookies»). Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, από μέρους σας, της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα το περιεχόμενο που έχετε δει, τα ερωτήματα αναζήτησης που έχετε υποβάλει και τις διαφημίσεις που έχετε δει. 

5.       ΠΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΒΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία: να τηρούν εχεμύθεια, να μη διαβιβάζουν σε τρίτους προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ.

6.       ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης. Γενικά, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας, δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε μαζί μας.

7.       ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία διαθέτει τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται για να καθίσταται εφικτή η άσκηση των δικαιωμάτων του βάσει του Κανονισμού ΕΕ 2016/679, τα οποία είναι τα εξής:

Δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης: Μετά από σχετικό αίτημα του χρήστη, θα του παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες προσωπικών δεδομένων που τηρούνται από την εταιρια, τους σκοπούς επεξεργασίας, τους λόγους που καθιστούν θεμιτή την επεξεργασία τους, την περίοδο διατήρησης των δεδομένων κ.α. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διορθώσουν/επικαιροποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία επισκεπτόμενοι απλώς την σχετική ενότητα της ιστοσελίδας (Είσοδος / ρυθμίσεις λογαριασμού)

Δικαίωμα για διαγραφή των προσωπικών δεδομένων: Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες τη δυνατότητα να διαγράψουν οποτεδήποτε ορισμένα ή και όλα τα προσωπικά τους στοιχεία και πληροφορίες που εισήγαγαν για την εγγραφή τους, καθώς και να διαγράψουν πλήρως τον λογαριασμό τους επισκεπτόμενοι τη σχετική ενότητα της υπηρεσίας Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

Δικαίωμα ανάκλησης της δοθείσης συγκατάθεσης: Ο χρήστης μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στο μέλλον. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά. Για να ασκήσετε το δικαίωμα αυτό επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

8. ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας (π.χ. οι συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες που αναλαμβάνουν να παραδώσουν τα προϊόντα μας στους χρήστες και οι εταιρίες που φιλοξενούν τις ιστοσελίδες μας) έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία: να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

9.       ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αναφορικά με τα Προσωπικά σας Δεδομένα που σχετίζονται με αγορές προϊόντων, διατηρούμε αυτά τα δεδομένα για μεγαλύτερο διάστημα προκειμένου να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις όπως τη φορολογική και εμπορική νομοθεσία και για λόγους παροχής εγγύησης. Γενικά, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας, δεν θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της Για να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο DPO (δείτε την παράγραφο 3).

10.   ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

11.   ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι παρόντες όροι της επισήμανσης απορρήτου της ιστοσελίδας μας διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα μας διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.

Ημερομηνία έναρξης ισχύος 20 Μαΐου 2018

Ημερομηνίας τροποποίησης: 25 Ιανουαρίου 2021

Το προΪόν προστέθηκε στα αγαπημένα
Το προϊόν προστέθηκε στη λίστα σύγκρισης