Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover
Δώστε το κείμενο που θα εμφανίζεται στο mouse hover

Compact Disposable Unit (CDU)

QPORT0500
Upon Order
Contact us for price
Portable patient heating devices

Sterile (per-patient)  warming  component,  compatible  with all Warrior configurations, i.e. the Warrior lite, Warrior, Warrior EXTREME, Warrior AC, and Warrior Hybrid

(NOTE: the CDU must be used together with a Warrior configuration!)


Key Benefits:

Unmatched Performance

• Fastest: Warms near frozen blood/fluid to 38?C (±2?C) in under 11 seconds

• Highest Delivery Rate: Up to 200/290 ml/min (battery/AC) a 4?C fluid input temperature (configuration dependent)

• Unique Bolus Flow Handling: Real time sensing and highly efficient warming technology guarantee fast reaction to flow changes

Designed with the User in Mind

• Compact and Light Weight: 7.22 x 11.75 x 6.85 cm / 2.84” x 4.63” x 2.70”; 106 g / 0.23 lb

• Simple To Use:  Gravity feed. Flow can be regulated with pressure bag or pump. Fail Safe assembly. Can be easily assembled even in rough settings

• Fits Blood & Fluid Resuscitation Protocols: Can be used for blood and fluid products

• No Proprietary Tubing: Connects to standard lines

• Superb Thermal Performance: No heat dissipation towards the patient or caregiver

• Can Be Connected to an Extension Cable: To provide greater operational flexibility

• Unique Continuum of Care Proposition: Same CDU can be used across the entire continuum, simplifying patients’ handoff and reducing cost

Compelling Commercials

• Significantly Lower Per-Use Price: Compared with all modern warmers

• Long Shelf Life: Up to 3 years

Cutting Edge, Patented, Safe Underlying Technology

• Smart Warming Technology: Microprocessor-controlled smart and highly efficient warming technology. Fluids temperature is sampled hundreds of times a second to ensure constant 38°C / 100.4°F output (+/-2?C / 3.6?F)

• Extremely Relaxed Heat Transfer Mechanism: Incremental heat transfer over 220cm / 7.2 ft medical-grade stainless steel coil

• Undisrupted Fluid Path: Same diameter as the line and smooth curves ensure qualitative delivery of warm fluids / blood

• Fast  Auto-Correction:  Temperature  adjustments  to  flow changes within seconds

• No Heating Inertia: Heating element cools immediately when heating stops

• Mature Technology: Field Proven technology with thousands of field utilizations

• Aluminum free!QINFLOW
Only registered users can post a review. Log in or create an account .

No reviews at this time.

Only registered users can vote for a review.  Log in or create an account .
 

Related Products

Product added to wishlist
Product added to compare.