Ο αυτόματος απινιδωτής (AED) είναι μια ιατρική συσκευή που ανιχνεύει απινιδώσιμους καρδιακούς ρυθμούς και αυτόματα εφαρμόζει ηλεκτρικό σοκ στην καρδιά για να αποκαταστήσει τον κανονικό ρυθμό της μετά από καρδιακή ανακοπή. Χρησιμοποιείται σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους για άμεση παρέμβαση, βελτιώνοντας σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Ο εξωτερικός αυτόματος απινιδωτής (AED) είναι απαραίτητος όταν κάποιος υποστεί καρδιακή ανακοπή, μια ξαφνική διακοπή στη λειτουργία της καρδιάς. Χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ηλεκτρικού σοκ στην καρδιά για να αποκαταστήσει τον κανονικό ρυθμό της. Οι εξωτερικοί απινιδωτές βρίσκονται συνήθως σε δημόσιους χώρους και είναι σχεδιασμένοι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καθένα χωρίς ιατρική εκπαίδευση, βελτιώνοντας έτσι τις πιθανότητες επιβίωσης μέχρι την άφιξη επαγγελματικής ιατρικής βοήθειας.

Άντρας παθαίνει καρδιακή ανακοπή

Τι είναι η Καρδιακή ανακοπή - Αιφνίδιος θάνατος ;

       Είναι η δυσλειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της καρδιάς.

       Προκαλείται από αφύσικο καρδιακό ρυθμό που λέγεται Κοιλιακή Μαρμαρυγή.

       Το θύμα χάνει απότομα τις αισθήσεις του, δεν έχει παλμό και κανένα σημάδι κυκλοφορίας.

       Εάν δεν αναταχθεί εγκαίρως (εντός 5 λεπτών) επέρχεται ο θάνατος. 

       Η ανάταξη επιτυγχάνεται με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας - απινίδωσης.

       Η καρδιακή ανακοπή ευθύνεται για το 40% των θανάτων σε ηλικίες < 75 ετών στην Ε.Ε.

       Η Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), βοηθάει στην διατήρηση της ροής του οξυγόνου στον εγκέφαλο και τα ζωτικά όργανα, αλλά δεν μπορεί να επαναφέρει τον κανονικό καρδιακό ρυθμό.

       Η έγκαιρη απινίδωση, είναι η μόνη αποτελεσματική θεραπεία.

Οι βασικοί τύποι των απινιδωτών είναι:

Αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (ΑΕΑ). – Προορίζονται για χρήση από Μη εξειδικευμένο προσωπικό, (απλούς πολίτες) και τους συναντάμε σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, αθλητικά κέντρα, καταστήματα, χώρους διασκέδασης κτλ.

Απινιδωτές – Μόνιτορ – Προορίζονται για χρήση από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό. Τους συναντάμε σε νοσοκομεία, ιατρεία και κλινικές.

Εμφυτεύσιμοι απινιδωτές- Τοποθετούνται χειρουργικά σε ασθενείς με διαγνωσμένα καρδιολογικά προβλήματα.

Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής

Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής (ΑΕΑ), ή (ΑED) ;

       Eίναι μια ελαφριά φορητή συσκευή που λειτουργεί με μπαταρία η οποία αναγνωρίζει αυτόματα, καρδιακούς ρυθμούς που απαιτούν απινίδωση και αποδίδει υψηλής ενέργειας ηλεκτρικό σοκ - απινίδωση μόνο εάν είναι απαραίτητο.

       Καθοδηγεί τον χρήστη με φωνητικές και οπτικές οδηγίες, καθ’ όλη την διάρκεια του περιστατικού.

       Προορίζονται για χρήση από Μη εξειδικευμένο προσωπικό (απλούς πολίτες) και τους συναντάμε σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, αθλητικά κέντρα, καταστήματα, χώρους διασκέδασης κτλ.

       Ο απινιδωτής είναι Αυτόματος υπό την έννοια ότι αποφασίζει μόνος του για το αν χρειάζεται ή  όχι να χορηγηθεί απινίδωση (ηλεκτρικό σοκ) και φορτίζει αυτόματα στην προκαθορισμένη ενέργεια – Joules (διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο).

Οι Αυτόματοι απινιδωτές χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες.

       Α) Semi-Automatic (Ημι-Αυτόματοι). Ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το πλήκτρο ΣΟΚ προκειμένου να χορηγηθεί η απινίδωση.

       Β) Fully-Automatic (Πλήρως αυτόματοι). Ο απινιδωτής χορηγεί αυτόματα το ΣΟΚ σε χρόνο 5 sec, από την ολοκλήρωση φόρτισης, χωρίς να απαιτείται η ενέργεια του χρήστη.

       Γ) Semi-Automatic + Manual + ECG.  Προορίζονται για μικτή χρήση από Ιατρικό και μη προσωπικό. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) συνιστά την χρήση Ημι-Αυτόματων απινιδωτών ως ποιο ασφαλή.

Παρόλα αυτά κλινικές μελέτες δείχνουν ότι οι πλήρως αυτόματοι απινιδωτές παρέχουν ταχύτερη απινίδωση σε περιπτώσεις όπου οι χρήστες δίσταζαν να πατήσουν το πλήκτρο σοκ.

Πως θα επιλέξω τον κατάλληλο Αυτόματο Απινιδωτή (ΑΕΑ);

Είδη των απινιδωτών

Συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου για εσάς ΑΕΑ 

  1. Αξιοπιστία, Αποτελεσματικότητα & Ευχρηστία.  

Το πρώτο και σημαντικότερο στοιχείο ενός ΑΕΑ, είναι η ευχρηστία του, να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί σε ένα συμβάν από ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες και που πιθανόν θα βρίσκονται σε πανικό.

Το δεύτερο στοιχείο εξίσου σημαντικό, είναι να αναγνωρίζει σωστά τους καρδιακούς ρυθμούς που χρήζουν απινίδωσης και αυτούς που δεν χρήζουν απινίδωσης.

Προτιμήστε απινιδωτές από καταξιωμένους κατασκευαστές που διαθέτουν πληθώρα σχετικών κλινικών μελετών και πιστοποίηση FDA.

  1. Χρόνος ανάλυσης ΗΚΓτος, χρόνος φόρτισης & Διαθέσιμη ενέργεια.

Ο χρόνος ανάλυσης, ο χρόνος φόρτισης καθώς και η διαθέσιμη ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για την έκβαση ενός περιστατικού Καρδιακής Ανακοπής. Ιδανικά, θέλουμε οι χρόνοι ανάλυσης και φόρτισης να είναι οι μικρότεροι δυνατοί, ενώ η διαθέσιμη ενέργεια, η μεγαλύτερη δυνατή.

Στους περισσότερους ΑΕΑ οι χρόνοι ανάλυσης ΗΚΓτος κυμαίνονται από 10-15 sec, ενώ οι χρόνοι φόρτισης 8-15 sec, ανάλογα με την ενέργεια. Ενώ σε κάποια προηγμένα μοντέλα οι χρόνοι ανάλυσης και φόρτισης είναι 0 sec.

Η διαθέσιμη ενέργεια είναι συνήθως 150 – 200 Joules και φθάνει έως τα 360 Joules στα ποιο ακριβά μοντέλα. 

  1. Χρήστες & συχνότητα χρήσης του απινιδωτή.

Ανάλογα με την εμπειρία των χρηστών που θα χρησιμοποιούν τον ΑΕΑ, θα πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ Semi-Automatic ή Fully Automatic AEA.  Επίσης η πιθανή συχνότητα χρήσης είναι σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψην στην επιλογή.

Συνήθως ΑΕΑ χαμηλού κόστους προορίζονται για σπάνια χρήση και έχουν ακριβά αναλώσιμα.  Αντίθετα ακριβότερα μοντέλα προορίζονται για συχνότερη χρήση και έχουν χαμηλού κόστους αναλώσιμα.

  1. Περιβαλλοντικές συνθήκες.

Οι περιβαλλοντικές συνθήκες που θα τοποθετηθεί, καθώς και οι συνθήκες που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο ΑΕΑ είναι στοιχεία που πρέπει θα ληφθούν υπόψην, πριν την αγορά (θερμοκρασία, υγρασία, κραδασμοί).

Για παράδειγμα ένας ΑΕΑ που προορίζεται για χρήση σε κάποιο χιονοδρομικό κέντρο έχει διαφορετικές απαιτήσεις από έναν που προορίζεται για χρήση εντός μιας εταιρείας – γραφείων.

Υπάρχουν μοντέλα ΑΕΑ κατάλληλα για χρήση ακόμα και σε ακραίες συνθήκες. Βεβαιωθείτε ότι θα επιλέξετε το κατάλληλο για εσάς.

Επιπλέον των παραπάνω, υπάρχουν ερμάρια αποθήκευσης, κατάλληλα για κάθε περίπτωση.

  1. Αναλώσιμα.

Τα αναλώσιμα αυτόματων απινιδωτών είναι η μπαταρία και τα ηλεκτρόδια απινίδωσης, τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης.  

Τα ηλεκτρόδια είναι πάντα μίας χρήσης, ενώ η μπαταρία μπορεί να είναι μίας ή πολλαπλών χρήσεων, ανάλογα το μοντέλο.

Η διάρκειά τους κυμαίνεται από 2 έως 5 έτη ανάλογα το μοντέλο. 

  1. Παιδιατρικά ηλεκτρόδια.

Η χρήση του ΑΕΑ σε θύματα <8 ετών ή <25 kg, προϋποθέτει την χρήση ειδικών παιδιατρικών ηλεκτροδίων, τα οποία αυξάνουν σημαντικά το κόστος αγοράς αλλά και συντήρησης.

Προτιμήστε μοντέλα ΑΕΑ που έχουν Παιδιατρική λειτουργία και μπορούν να λειτουργήσουν σε ενήλικες και παιδιά με τα ίδια ηλεκτρόδια.

  1. Ασύρματη παρακολούθηση του απινιδωτή.

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ΑΕΑ σε παγκόσμιο επίπεδο, καταλήγουν μη λειτουργικοί λίγα μόλις χρόνια μετά την αγορά τους. Είτε γιατί δεν γνωρίζουμε που βρίσκονται, είτε γιατί έχει λήξει η μπαταρία και τα ηλεκτρόδιά τους.

Οι νέας τεχνολογίας ΑΕΑ, διαθέτουν λειτουργία Ασύρματης παρακολούθησης και Αυτόματων ειδοποιήσεων μέσω Email, για την κατάσταση του ΑΕΑ, εξασφαλίζοντας έτσι την καλή λειτουργία του αλλά και την χωρίς κόπο συντήρησή του. 

  1. Κόστος αγοράς, Εγγύηση καλής λειτουργίας,  Κόστος χρήσης & Διάρκεια

Το κόστος αγοράς σε συνδυασμό με την εγγύηση καλής λειτουργίας, το κόστος χρήσης καθώς και η διάρκεια ενός ΑΕΑ είναι οικονομικά στοιχεία που θα πρέπει ληφθούν υπόψιν.

Είναι σύνηθες μοντέλα ΑΕΑ από μεγάλους κατασκευαστές να έχουν υποστήριξη σε αναλώσιμα και service για 15 ή και παραπάνω έτη.

Επίσης είναι σύνηθες, φαινομενικά χαμηλού κόστους συσκευές, να στοιχίζουν μακροπρόθεσμα περισσότερο από άλλες συσκευές που έχουν υψηλότερο κόστος αγοράς.  

  1. Θυμηθείτε.

Η αγορά ενός ΑΕΑ είναι μια Επένδυση που αποσκοπεί στο να σωθούν ανθρώπινες ζωές.

                Ας βοηθήσουμε να σωθούν περισσότερες ζωές.

Νομοθεσία

Οι διατάξεις της νομοθεσίας για τους απινιδωτές

Η ελληνική νομοθεσία έχει ορίσει τους κανόνες χρήσης και τις υποχρεώσεις σχετικά με τους απινιδωτές δημόσιας πρόσβασης, οι οποίοι τοποθετούνται σε χώρους με πολυκοσμία και συνωστισμό, ώστε να παρέχονται οι πρώτες - Α βοήθειες σε όποιον το έχει ανάγκη.

Η νομοθεσία για τους απινιδωτές είναι η Εγκύκλιος «Κανόνες Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή ή Απινιδιστή σε Δημόσιους Χώρους» (22.8.2007) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην εγκύκλιο ορίζονται τα εξής:

        Δημόσιοι χώροι εγκατάστασης αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών (ΑΕΑ): Κάθε Δημόσια Υπηρεσία, Ιδιωτική επιχείρηση και Οργανισμός, όπου συχνάζει μεγάλος αριθμός προσώπων, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, υπουργεία, δικαστήρια, σωφρονιστικά καταστήματα, κοινοβούλιο και λοιπές δημόσιες υπηρεσίες, αεροπλάνα, πλοία, αθλητικά κέντρα, ξενοδοχεία, σχολεία, εμπορικά κέντρα, σταθμοί λεωφορείων, σιδηροδρομικοί σταθμοί και οποιοσδήποτε άλλος χώρος, όπου η άμεση πρόσβαση ιατρικής βοήθειας και απαραίτητου συνοδού εξοπλισμού είναι δυσχερής ή αδύνατη.

        Εγκατάσταση και θέση ΑΕΑ: Εκτιμώνται χώροι με τη μεγαλύτερη συχνότητα ανακοπής (2 ανακοπές/έτος). Π.χ. Σε γήπεδα 1 ΑΕΑ/15.000 θεατές, φυλακή 1 ΑΕΑ/όροφο, εμπορικό κέντρο 1 ΑΕΑ/ όροφο, ξενοδοχείο 1 ΑΕΑ, αεροπλάνο 1 ΑΕΑ. Επιλέγονται χώροι όπου κυκλοφορούν περισσότερα από 250 άτομα, ηλικίας μεγαλύτερης των 60 ετών, επί περίπου 16 ώρες ημερησίως. Επίσης, χώροι όπου συνέβησαν περισσότερα του ενός επεισόδια ανακοπής κατά τα τελευταία 2 χρόνια. Η θέση εγκατάστασης του ΑΕΑ πρέπει να είναι προσβάσιμη (περπατώντας 1-1μιση λεπτό) και ορατή εμφανώς σε όλους. Η θέση του ΑΕΑ πρέπει να είναι δίπλα σε τηλέφωνο για την άμεση ενεργοποίηση του ΕΚΑΒ.

        Προϋποθέσεις εγκατάστασης ΑΕΑ: Η εγκατάσταση ΑΕΑ στους προαναφερθέντες πολυσύχναστους χώρους είναι υποχρεωτική και επιπλέον πρέπει να τηρούνται οι γραπτές οδηγίες εγκατάστασης της ΕΕΚΑΑΝ (Ελληνική Εταιρεία Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης), να ελέγχεται και να συντηρείται ο βασικός εξοπλισμός, να συμπληρώνονται τα στοιχεία του επεισοδίου ανακοπής (ημέρα, ώρα, όνομα θύματος, έκβαση) και να αποστέλλονται στην ΕΕΚΑΑΝ.

        Υπεύθυνοι του ΑΕΑ και υποχρεώσεις: Ως υπεύθυνοι ορίζονται από τη δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση τα πρόσωπα, τα οποία έχουν εκπαιδευθεί στην ΚΑΑ (Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση) και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδισμό, έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο λειτουργίας του ΑΕΑ, είναι υπεύθυνα για τη συμπλήρωση των στοιχείων της ανακοπής, διασφαλίζουν την τυχόν αναρμόδια χρήση, δολιοφθορά ή κλοπή των μηχανημάτων και τηρούν αρχείο χρήσης των μηχανημάτων.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση

Παρά το γεγονός ότι οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές (ΑΕΑ) είναι σχεδιασμένοι ώστε η χρήση τους να είναι εφικτή από οποιονδήποτε, συνιστάται η εκπαίδευση  των χρηστών στην Βασική Υποστήριξη της Ζωής (BLS).

Πρόκειται για ένα σεμινάριο λίγων ωρών που παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις βασικές γνώσεις αλλά και την αυτοπεποίθηση να ανταποκριθούν σε ένα περιστατικό Καρδιακής Ανακοπής.

Σεμινάρια BLS παρέχονται από διάφορους οργανισμούς ανά την Ελλάδα, με ελάχιστο κόστος ή και δωρεάν.