Στις 7 Φεβρουαρίου 2020 παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β Θεσσαλονίκης από την εταιρεία μας, οι δύο πρώτες συσκευές Αυτόματων θωρακικών Συμπιέσεων LUCAS CPR του οίκου Stryker.

Η εταιρεία μας προέβη στην επιτυχή παρουσίαση λειτουργίας των συσκευών σε κλιμάκιο του Ε.Κ.Α.Β.

http://www.ekabnews.gr/2020/02/2-lucas.html