Επιχείρηση αεροδιακομιδής πραγματοποιήθηκε από το Ε.Κ.Α.Β προκειμένου να μεταφερθεί μια γυναίκα με κορονοϊό σε νοσοκομείο της Αθήνας. Τα νησιά μετρούν πολλά κρούσματα κορονοϊού με ορισμένες περιπτώσεις να είναι ιδιαίτερα σοβαρές και να χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της ασθενούς επέβαλε την επείγουσα διακομιδή της με πτητικό μέσο σε ειδική κάψουλα στην Αθήνα. Η κάψουλα βιολογικού περιορισμού Epishuttle του οίκου EpiGuard είναι ένα ασφαλές και αποτελεσματικό μέσο μεταφοράς που προστατεύει το προσωπικό από την μετάδοση του ιού, ενώ επιτρέπει την παροχή ιατρικής βοήθειας εντατικής μονάδας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του ασθενή στο νοσοκομείο.