Κατηγορίες Απινιδωτών

Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες Απινιδωτών, οι εξωτερικοί οι οποίο διαχωρίζονται σε Αυτόματους Απινιδωτές και σε Απινιδωτές με Μόνιτορ και οι Εμφυτεύσημοι Απινιδωτές.

Εξωτερικοί Απινιδωτές.

Αυτόματοι Εξωτερικοί Απινιδωτές (ΑΕΑ)

Οι αυτόματοι εξωτερικοί απινιδωτές είναι συσκευές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για χρήση από μη επαγγελματίες υγείας – απλούς πολίτες, με ελάχιστη εκπαίδευση (Bls training) και αποσκοπούν στην παροχή πρώτων βοηθειών σε περιστατικά Καρδιακής Ανακοπής που συμβαίνουν εκτός νοσοκομείου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Οι ΑΕΑ διαθέτουν αυτόματο σύστημα ανάλυσης του καρδιακού ρυθμού και σύστημα καθοδήγησης του χρήστη μέσω φωνητικών και οπτικών εντολών καθ’ όλη την διάρκεια ενός περιστατικού Καρδιακής Ανακοπής, βάσει των ισχύοντων πρωτοκόλλων, έως ότου φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια (ασθενοφόρο).

Η λειτουργία τους είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την παροχή σοκ, μόνο στις περιπτώσεις που χρειάζονται με αποκλειστική ευθύνη του ΑΕΑ, χωρίς να επιτρέπει την ανθρώπινη παρέμβαση.

Οι ΑΕΑ διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες

  • Ημι-Αυτόματοι (Semi-Automatic), ο χρήστης πρέπει να πατήσει το πλήκτρο ΣΟΚ για να χορηγηθεί η απινίδωση.

  • Πλήρως Αυτόματοι (Fully-Automatic). – To Σοκ δίνεται αυτόματα από τον ΑΕΑ χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.

Η τροφοδοσία τους γίνεται από μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μίας ή πολλαπλών χρήσεων με αυτονομία που ποικίλει από 2 έως και 5 έτη.

Τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινίδωσης είναι μιας χρήσης και διαχωρίζονται σε Ενηλίκων και Παιδιατρικά (για θύματα <8 ετών, ή <25 κιλά σωματικού βάρους), ενώ η ημερομηνία λήξης τους είναι από 2 – 5 έτη.

Ανάλογα με την εταιρεία και το μοντέλο, η διαθέσιμη ενέργεια των ΑΕΑ κυμαίνεται από 120 έως 360 Joules.

Απινιδωτές / Μόνιτορ

Οι απινιδωτές / μόνιτορ προορίζονται για χρήση από επαγγελματίες υγείας υγείας, ιατρούς, νοσηλευτές, διασώστες σε νοσοκομεία και ασθενοφόρα. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν λειτουργία ΑΕΑ αλλά και Χειροκίνητη λειτουργία ή οποία επιτρέπει στο ιατρικό προσωπικό να παρακολουθεί τον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς καθώς και άλλες ζωτικές παραμέτρους (αναίμακτη πίεση, οξυμετρία κτλ) και να παρεμβαίνει χειροκίνητα, εάν διαπιστωθεί ότι απαιτείται ηλεκτρικό σοκ, παρακάμπτοντας τα αυτόματα πρωτόκολλα.

Η τροφοδοσία τους γίνεται με ρεύμα AC/220V και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πολλαπλών χρήσεων.

Τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια απινίδωσης είναι ίδια με αυτά των ΑΕΑ για μοντέλα του ιδίου κατασκευαστή.

Διαχωρίζονται σε νοσοκομειακού τύπου και σε Απινιδωτές για Διακομιδές, οι οποίοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι ώστε να είναι ανθεκτικοί σε καταπονήσεις και για χρήση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα διαθέτουν μπαταρίες μεγάλης αυτονομίας (>5 ώρες).

Ανάλογα με την εταιρεία και το μοντέλο, η διαθέσιμη ενέργεια τους κυμαίνεται από 200 έως 360 Joules.

Εμφυτεύσιμοι Απινιδωτές (ICD’s)

Πρόκειται για εμφυτεύσιμες συσκευές που προορίζονται για ασθενείς με διαγνωσμένες καρδιακές παθήσεις που απαιτούν άμεση θεραπεία.

Λειτουργεί σαν ένας μικρός υπολογιστής ο οποίος παρακολουθεί συνεχώς τον καρδιακό ρυθμό του ασθενούς και παρέχει αυτόματα ηλεκτρικούς παλμούς ή σοκ όταν χρειαστεί.

Είναι μια μικρή σε μέγεθος συσκευή με βάρος 20-50 gr, που εισάγεται κάτω από το δέρμα και διαθέτει ηλεκτρόδια τα οποία εμφυτεύονται εντός του μυοκαρδίου.

Διαθέτει εσωτερική μπαταρία που παρέχει αυτονομία ανάλογα με το μοντέλο και την χρήση από 3 – 10 έτη περίπου.

Παρέχουν ενέργεια έως 35 Joules.